+44 (0) 1425 463217Open Business gereedheid: De eerste stap naar het nieuwe “gewone”

Één van de onderbelichte aspecten van Social Media in de organisatie is de Social Media gereedheid ervan. Om succesvol te zijn met Social Media moet de organisatie haar interne rollen, processen, beleid en stakeholders voorbereiden en afstemmen op haar strategie en bedrijfsdoelstellingen. Een Open Business is een diepgaande verandering die op alle afdelingen (in meer of mindere mate) impact heeft. Zo is de impact op bijv. Finance kleiner dan R&D en Sales, Marketing en PR, toch moeten deze als een geheel organisme aangepast worden om een agile organisatie mogelijk te maken.

Waarom agile?

Door social media in de gehele organisatie te integreren en de externe en interne omgeving op elkaar af te stemmen onstaat er een opwaartse spiraal (van customer experience) door middel van luisteren, aanpassen, uitvoeren en analyseren. Social media en co-creatie maken het mogelijk om snel en iteratief incrementele aanpassingen te doen op de processen, marketing output, PR inzichtelijkheid e.d. De opwaartste spiraal zal versterkt worden door het opkomende Social BI, waar de algehele business intelligence wordt verrijkt door social data.

Dit alles wat we nu Open Business noemen, is over enkele jaren de normaalste zaak van de wereld en behoeft geen specifieke verwijzing ernaar. Social technologieën hebben de maatschappij van nieuwe mogelijkheden voorzien, naarmate de adoptie vordert zal competitiviteit toenomen, PLC’s korter en heftiger worden. Maar om in Blue Ocean termen te spreken, door de “prosumerist” aanpak hebben ondernemingen wel meer kans om zich te bevinden in blauwe oceanen en hier concurrentievoordeel mee te behalen. Doelgroepen reageren anders bij elk merk, en hebben er andere experiences mee, deze uniekheden (tov andere merken) kunnen benut worden de organisatie open te stellen.

In het kort enkele voorbeelden op de diverse disciplines:

Product development

Door de continue monitoring van consumer trends en ontwikkelingen op merk als markt niveau, is de organisatie in staat om sneller te reageren op veranderingen die consumenten aangeven. Door te luisteren kan de organisatie haar productportfolio toetsen aan de huidige behoeften. De andere toepassing is het luisteren naar consumenten en nieuwe producten/diensten te ontwikkelen waar op basis van een SWOT nog geen gehoor aan gegeven is.

PR

Door een goed beeld te hebben van de perceptie kan PR haar communicatie beter afstemmen/plannen op (sub)doelgroepen, op basis van hun uitingen. Dit creërt relevant twee-richtingsverkeer wat in situaties als bijv. crisis management belangrijk is.

Marketing

Een toepassing van social media op marketing is een co-launch. Door allereerst stakeholders te betrekken bij het marketing process heeft de organisatie èn input èn een ambassadeur. Voor de organisatie is de lancering van het product/dienst ondersteunt door de doelgroep een kosten-efficiënte manier, de buzz is reeds aanwezig en kan voor een gedeelte op een C2C niveau plaatsvinden.

Research

Kwalitatief onderzoek wordt schaalbaar en druk de kosten enorm. Social Media is het nirvana van onderzoek, antwoorden zonder te vragen, mits het op een correcte manier verzameld en geanalyseerd wordt. Als het goed ingericht is kunnen “focus-groepen” uit honderden personen bestaan, via social media tools het virtueel betrekken van externe stakeholders om klantinzichten in te winnen.

Naast het effectiever mogelijk maken van incrementele aanpassingen is het via co-creatie ook mogelijk om geheel nieuwe ideeën te ontwikkelen, beter afgestemd op de consumenten door deze (op het juiste moment met hun waarde) erbij te betrekken in een formeel co-creatie proces. In het innovatie proces worden in elke fase weer verschillende type personen betrokken. In de ideation-fase worden de “creative consumers” betrokken, in de test-fase worden de ideëen ge-stresstest door kritische consumenten en validatie vindt plaats door representatieven uit de diverse hoeken te nemen en dit men hun eigen netwerk te checken. Door gebruikmaking van co-creatie worden de ontwikkel-tijden verkort en de output vergroot door de continue betrekking van “externen”.

Hoe wordt een onderneming doorgelicht op haar Open Business gereedheid?

Mijn collega bij de 90:10 Group heeft dit helder uitgelegd in een prestentatie aan de hand van een case study (zie slides 18 – 25 ).