+44 (0) 1425 463217Social Media’s integratie obstakel is…

De interne organisatie, zo bleek uit onderzoek van NIMA en De Vos & Jansen, voor het tweede jaar op rij hebben uitgevoerd onder 340 marketeers om de inzet van online marketing in Nederland in kaart te brengen. Managersonline.nl vermeldt dat met betrekking tot Social Media Capaciteit, draagvlak binnen de organisatie en expertise echter de knelpunten vormen. Vorig jaar wistten de twee partijen te melden dat 62% van de organisaties Social Media inzette. Dit betekent dat een merendeel een discrepantie heeft in daadwerkelijke en mogelijke en optimale Social Media performance. Dit is een verlies in tijd, geld en concurrentievoordeel.

Om daadwerkelijk succesvol te kunnen zijn met het gebruik en integratie van Social Media binnen de organisatie en naar buiten toe, moeten de organisaties haar interne rollen, processen, beleid en stakeholders aanpassen en adopteren aan hun bedrijfsdoelstellingen. Social Media brengt een transformatie met zich mee, waar grondig naar gekeken moet worden.

Zoals vermeldt in het artikel, is draagvlak één van de knelpunten, dit is slechts één onderdeel van drie pijlers waar een organisatie haar gereedheid op kan toetsen. De drie pijlers zijn, Personen, Bestuur en Technologie. Draagvlak behoort tot Personen waar in zijn geheel gekeken moet worden naar Verandermanagement en hoe betrokken en sr. management hier in staan. Bestuur is gericht op beleid, training, workflow enzovoorts omdatgeen op een consistente manier uit te voeren. Technologie maakt openheid van de organisatie mogelijk, hier wordt gekeken naar de behoeften, doelen en welke tools en infrastructuren deze kunnen ondersteunen.

Wanneer deze zijn doorgelicht en op elkaar zijn afgestemd, dan heeft de integratie op zowel strategie als executie plaatsgevonden waarna algehele marketing, innovatie en informatie inspanningen een betere output hebben.